Bounce Street Asia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bounce Street Asia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 01:04:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.8N
Chú ý107
Bài viết2.11N
Xếp hạng toàn cầu
1,304,011th (Top 19.6%)
Sao điểm Nox
1.7
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
20 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bounce Street Asia Daily Followers (1 năm gần đây)
Bounce Street Asia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bounce Street Asia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bounce Street Asia @Bounce Street Asia
Quốc gia Indonesia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#getfitwithbouncestreet Operational Hours ⏰ Weekday 10.00-19.00 Weekend/Public Holiday 10.00-20.00 Book your ticket on the link below 👇👇