ɴᴜʀ ᴇʀɢᴇᴢᴇʀ Instagram Stats & Analytics Dashboard

ɴᴜʀ ᴇʀɢᴇᴢᴇʀ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-29 16:12:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.52N
Chú ý216
Bài viết436
Xếp hạng toàn cầu
111,931st (Top 13.7%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 3.2%)
tỷ lệ tương tác
5.9%
1.55N19
Thu nhập dự tính
2.49TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
ɴᴜʀ ᴇʀɢᴇᴢᴇʀ Daily Followers (1 năm gần đây)
ɴᴜʀ ᴇʀɢᴇᴢᴇʀ Engagement Post
Bài đăngIGTV
ɴᴜʀ ᴇʀɢᴇᴢᴇʀ @ɴᴜʀ ᴇʀɢᴇᴢᴇʀ
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu