Booder Instagram Stats & Analytics Dashboard

Booder Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 17:38:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký927.77N
Chú ý1.4N
Bài viết2.67N
Xếp hạng toàn cầu
41,422nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.1%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
4.4N 96
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Booder Daily Followers (1 năm gần đây)
Booder Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Booder Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Booder @Booder
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu