Gia Fey | Curvy Girl Fitness Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gia Fey | Curvy Girl Fitness Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-22 05:26:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký311.27N
Chú ý815
Bài viết1.07N
Xếp hạng toàn cầu
96,383rd (Top 3.4%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.3%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
6.99N 78
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gia Fey | Curvy Girl Fitness Daily Followers (1 năm gần đây)
Gia Fey | Curvy Girl Fitness Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gia Fey | Curvy Girl Fitness Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gia Fey | Curvy Girl Fitness @Gia Fey | Curvy Girl Fitness
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
your holistic fitness trainer & lifestyle coach 🏋🏽‍♂️ @gluteosencasa 🙋🏽‍♀️ @giafey fitness • lifestyle • confidence • body positive Rutinas YouTube 👇🏽