BJ Baldwin Instagram Stats & Analytics Dashboard

BJ Baldwin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-13 10:50:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.07TR
Chú ý1.15N
Bài viết6.44N
Xếp hạng toàn cầu
27,205th (Top 1.0%)
Sao điểm Nox
2.23
Nên suy nghĩ thêm(Top 30.3%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
7.44N 198
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BJ Baldwin Daily Followers (1 năm gần đây)
BJ Baldwin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BJ Baldwin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BJ Baldwin @BJ Baldwin
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Precision Driver. 7X Off Road Racing Champion. Back2Back 2X Baja 1000 👉🏻IRONMAN👈🏻 Champ. Lover of people. Student of weapons craft. Unfiltered⚡️