BJ 💣 Instagram Stats & Analytics Dashboard

BJ 💣 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-06 00:15:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký31.49N
Chú ý995
Bài viết389
Xếp hạng toàn cầu
440,936th (Top 18.3%)
Sao điểm Nox
1.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 49%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
1.01N 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BJ 💣 Daily Followers (1 năm gần đây)
BJ 💣 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BJ 💣 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BJ 💣 @BJ 💣
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
💣 Owner of Atomic Protection 💣 Armed/Unarmed Services 💣 Based out of LA 💣 World Traveler 🌎 💣 Bodyguard for @g_eazy