Bisou Restaurant & Bar Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bisou Restaurant & Bar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 16:40:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.13N
Chú ý4
Bài viết50
Xếp hạng toàn cầu
3,922,378th (Top 63.5%)
Sao điểm Nox
2.35
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.1%)
tỷ lệ tương tác
17.2%
364 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bisou Restaurant & Bar Daily Followers (1 năm gần đây)
Bisou Restaurant & Bar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bisou Restaurant & Bar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bisou Restaurant & Bar @Bisou Restaurant & Bar
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Kiss the sky at our rooftop! The best place to enjoy lazy days, Mauritian sunsets, cocktails, tapas, and a breath-taking infinity pool! #bisourooftop