BIODERMA France Instagram Stats & Analytics Dashboard

BIODERMA France Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 09:24:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký263.57N
Chú ý314
Bài viết1.34N
Xếp hạng toàn cầu
163,766th (Top 2.7%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
212 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BIODERMA France Daily Followers (1 năm gần đây)
BIODERMA France Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BIODERMA France Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác