punam patel Instagram Stats & Analytics Dashboard

punam patel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 15:08:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký36.65N
Chú ý1.07N
Bài viết1.18N
Xếp hạng toàn cầu
937,826th (Top 17.9%)
Sao điểm Nox
3.34
Có tiềm năng(Top 6.2%)
tỷ lệ tương tác
4.0%
1.42N 53
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
punam patel Daily Followers (1 năm gần đây)
punam patel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
punam patel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
punam patel @punam patel
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@specialnetflix