Bigflo & Oli Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bigflo & Oli Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-19 12:41:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.06TR
Chú ý9
Bài viết13
Xếp hạng toàn cầu
11,611th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.2%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
69.74N 502
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bigflo & Oli Daily Followers (1 năm gần đây)
Bigflo & Oli Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bigflo & Oli Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bigflo & Oli @Bigflo & Oli
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Bislama
Thẻ kênh
Giới thiệu
Notre marque : @vision_naire Notre festival : @rose.festival Nouvel Album : "LES AUTRES C’EST NOUS" Sortie Le 24 JUIN