Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-22 15:21:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký441.64N
Chú ý1.11N
Bài viết1.09N
Xếp hạng toàn cầu
60,667th (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.3%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
12.19N 222
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿 Daily Followers (1 năm gần đây)
Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿 @Beatriz Zaneratto🇧🇷🧿
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🐷 @palmeiras ✍️ @nike 🤝Embaixadora: @betpix365oficial 🤝Assessoria: @t.taveirasportswomen