BFA Instagram Stats & Analytics Dashboard

BFA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 18:21:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký162.58N
Chú ý4.38N
Bài viết18.36N
Xếp hạng toàn cầu
313,459th (Top 3.4%)
Sao điểm Nox
2.37
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.6%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
330 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BFA Daily Followers (1 năm gần đây)
BFA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BFA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BFA @BFA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
professional content by professional people new york | la | miami | london | paris | milan | berlin #teambfa est. 2010