Bertrand Exertier Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bertrand Exertier Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 20:06:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.9N
Chú ý1.18N
Bài viết2.54N
Xếp hạng toàn cầu
1,551,955th (Top 22.6%)
Sao điểm Nox
1.51
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.6%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
338 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bertrand Exertier Daily Followers (1 năm gần đây)
Bertrand Exertier Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bertrand Exertier Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bertrand Exertier @Bertrand Exertier
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
Photographe, mais humain avant tout! 📸 Booking portraits par courriel ou DM! ✉️ [email protected] 📍Montreal