Benetton Hellas Instagram Stats & Analytics Dashboard

Benetton Hellas Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-09 02:43:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.88N
Chú ý582
Bài viết163
Xếp hạng toàn cầu
5,005,173rd (Top 57.7%)
Sao điểm Nox
0.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 81.4%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
83 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Benetton Hellas Daily Followers (1 năm gần đây)
Benetton Hellas Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Benetton Hellas Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Benetton Hellas @Benetton Hellas
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Η επίσημη αντιπροσωπεία της United Colors of Benetton στην Ελλάδα