@fnkstudios Instagram Stats & Analytics Dashboard

@fnkstudios Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-22 03:19:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.01N
Chú ý699
Bài viết104
Xếp hạng toàn cầu
2,519,904th (Top 32.1%)
Sao điểm Nox
2.87
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.3%)
tỷ lệ tương tác
7.8%
1.08N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
@fnkstudios Daily Followers (1 năm gần đây)
@fnkstudios Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
@fnkstudios Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
@fnkstudios @@fnkstudios
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
designer stylist model creating @ @fnkstudios