BeBe Winans Instagram Stats & Analytics Dashboard

BeBe Winans Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-31 17:38:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký376.72N
Chú ý1.24N
Bài viết2.79N
Xếp hạng toàn cầu
72,797th (Top 3.2%)
Sao điểm Nox
3.16
Có tiềm năng(Top 8.9%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
1.66N 127
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BeBe Winans Daily Followers (1 năm gần đây)
BeBe Winans Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BeBe Winans Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BeBe Winans @BeBe Winans
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Grammy, Stellar, Dove, & NAACP Image Award winning solo artist. Author “The Whitney I knew” & “Born For This my story in music”. #BebeAndCeceWinans