BBC SPORT Instagram Stats & Analytics Dashboard

BBC SPORT Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 00:11:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.66TR
Chú ý478
Bài viết20.5N
Xếp hạng toàn cầu
9,781st (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.5%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
4.46N 42
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BBC SPORT Daily Followers (1 năm gần đây)
BBC SPORT Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BBC SPORT Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BBC SPORT @BBC SPORT
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The home of BBC Sport on Instagram. #bbcsport Football = @bbcfootball Cricket = @bbccricket