BBC Radio 1 Instagram Stats & Analytics Dashboard

BBC Radio 1 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 11:07:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.55TR
Chú ý507
Bài viết11.33N
Xếp hạng toàn cầu
19,744th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.67
Nên suy nghĩ thêm(Top 15%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
11.61N 159
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BBC Radio 1 Daily Followers (1 năm gần đây)
BBC Radio 1 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BBC Radio 1 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BBC Radio 1 @BBC Radio 1
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
we're bringing you performances from your faves across September with #LiveLoungeMonth 🎤✨ | listen on @bbcsounds