BBC Radio 1 Instagram Stats & Analytics Dashboard

BBC Radio 1 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 21:00:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.54TR
Chú ý487
Bài viết11.09N
Xếp hạng toàn cầu
19,382nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.3%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
945 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BBC Radio 1 Daily Followers (1 năm gần đây)
BBC Radio 1 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BBC Radio 1 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BBC Radio 1 @BBC Radio 1
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
you've just helped @greg_james build the UK’s biggest jigsaw puzzle 🧩 #Radio1GiantJigsaw | listen on @bbcsounds