BBC iPlayer Instagram Stats & Analytics Dashboard

BBC iPlayer Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-29 10:52:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.01TR
Chú ý396
Bài viết10.12N
Xếp hạng toàn cầu
36,366th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.11
Có tiềm năng(Top 8.2%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
6.01N 79
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BBC iPlayer Daily Followers (1 năm gần đây)
BBC iPlayer Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BBC iPlayer Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BBC iPlayer @BBC iPlayer
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The best place on Instagram for all the latest news, trailers and exclusives from your favourite BBC shows.