⚡️Bastos⚡️ Instagram Stats & Analytics Dashboard

⚡️Bastos⚡️ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-11 20:15:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.13TR
Chú ý996
Bài viết1.54N
Xếp hạng toàn cầu
25,033rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 2.2%)
tỷ lệ tương tác
7.9%
88.51N 1.73N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
⚡️Bastos⚡️ Daily Followers (1 năm gần đây)
⚡️Bastos⚡️ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
⚡️Bastos⚡️ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
⚡️Bastos⚡️ @⚡️Bastos⚡️
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Founder @caplejeu 📱🔞 💌 [email protected] 🎬 Youtube 1 Million - SETH GUEKO sur ma CHAINE!!!