Baron & Baron Instagram Stats & Analytics Dashboard

Baron & Baron Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 12:45:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký23.01N
Chú ý227
Bài viết375
Xếp hạng toàn cầu
2,025,378th (Top 22.3%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.0%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
298 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Baron & Baron Daily Followers (1 năm gần đây)
Baron & Baron Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Baron & Baron Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác