Barbour Instagram Stats & Analytics Dashboard

Barbour Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 09:14:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký666.88N
Chú ý6
Bài viết480
Xếp hạng toàn cầu
58,385th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.0%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
1.68N 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Barbour Daily Followers (1 năm gần đây)
Barbour Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Barbour Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Barbour @Barbour
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Global brand defining the essence of British style since 1894. Share your #BarbourWayOfLife to enter our monthly comp. Click below to discover more 👇