Bárbara Arredondo Ayala⚡️ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bárbara Arredondo Ayala⚡️ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 17:02:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.06N
Chú ý1.75N
Bài viết684
Xếp hạng toàn cầu
1,336,772nd (Top 27.8%)
Sao điểm Nox
1.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 62.5%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
272 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bárbara Arredondo Ayala⚡️ Daily Followers (1 năm gần đây)
Bárbara Arredondo Ayala⚡️ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bárbara Arredondo Ayala⚡️ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bárbara Arredondo Ayala⚡️ @Bárbara Arredondo Ayala⚡️
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
8m
Giới thiệu
Productora, feminista, activista. Co-fundadora: @lidh_finanzas + @somosdecididas + @anonima.media