Banco Pichincha Instagram Stats & Analytics Dashboard

Banco Pichincha Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 09:46:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký105.83N
Chú ý648
Bài viết365
Xếp hạng toàn cầu
535,218th (Top 5.5%)
Sao điểm Nox
2.23
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.9%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
285 22
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Banco Pichincha Daily Followers (1 năm gần đây)
Banco Pichincha Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Banco Pichincha Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Banco Pichincha @Banco Pichincha
Quốc gia Ecuador
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Canal oficial de Banco Pichincha, principal entidad financiera de Ecuador con 116 años de historia. #EnConfianza