BAKED Instagram Stats & Analytics Dashboard

BAKED Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-30 21:57:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký9N
Chú ý560
Bài viết988
Xếp hạng toàn cầu
991,503rd (Top 31.9%)
Sao điểm Nox
1
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.3%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
34 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BAKED Daily Followers (1 năm gần đây)
BAKED Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BAKED Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BAKED @BAKED
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🥯 Baking Bloggers. Photographers + Creators 🍁 5 women across Canada 🥨 Sourdough aficionados ✉️ ***