badgalriri Instagram Stats & Analytics Dashboard

badgalriri Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-17 13:09:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký134.51TR
Chú ý1.59N
Bài viết4.83N
Xếp hạng toàn cầu
28th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.0%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
3.36TR 19.41N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
badgalriri Daily Followers (1 năm gần đây)
badgalriri Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
badgalriri Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
badgalriri @badgalriri
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu