Babak Sorkhpour Official page Instagram Stats & Analytics Dashboard

Babak Sorkhpour Official page Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-06 17:20:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.53N
Chú ý90
Bài viết582
Xếp hạng toàn cầu
228,912th (Top 28.5%)
Sao điểm Nox
1.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.7%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Babak Sorkhpour Official page Daily Followers (1 năm gần đây)
Babak Sorkhpour Official page Engagement Post
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Babak Sorkhpour Official page @Babak Sorkhpour Official page
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
PhD candidate👉Embedded systems #کنشگر_اجتماعی #مشاور_رسمی در حوزه شبکه های اجتماعی و IT در #آلمان 🇩🇪 #Siegen #IEEEmember کانال یوتیوب