Valentina.Perissinotto Instagram Stats & Analytics Dashboard

Valentina.Perissinotto Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-12 14:52:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.58N
Chú ý1.47N
Bài viết191
Xếp hạng toàn cầu
210,158th (Top 26.2%)
Sao điểm Nox
1.29
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.6%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Valentina.Perissinotto Daily Followers (1 năm gần đây)
Valentina.Perissinotto Engagement Post
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Valentina.Perissinotto @Valentina.Perissinotto
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📚#socialmedia marketer 🌏Traveler 🇮🇹born in #Venice 🇬🇧lived in #London 📍Sydney 🇦🇺 #australialand 📧 *** Follow my trave