AUGUSTO FOLLMANN Instagram Stats & Analytics Dashboard

AUGUSTO FOLLMANN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-30 12:52:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.81N
Chú ý1.79N
Bài viết530
Xếp hạng toàn cầu
657,924th (Top 29.4%)
Sao điểm Nox
2.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.6%)
tỷ lệ tương tác
6.9%
648 96
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
AUGUSTO FOLLMANN Daily Followers (1 năm gần đây)
AUGUSTO FOLLMANN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
AUGUSTO FOLLMANN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
AUGUSTO FOLLMANN @AUGUSTO FOLLMANN
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
ARTISTA VISUAL E DIGITAL PERFORMER | DANCER | FILMMAKER