Augie Fantinus Wiyana Instagram Stats & Analytics Dashboard

Augie Fantinus Wiyana Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 01:21:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký216.59N
Chú ý4.65N
Bài viết7.54N
Xếp hạng toàn cầu
226,416th (Top 2.5%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.4%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
412 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Augie Fantinus Wiyana Daily Followers (1 năm gần đây)
Augie Fantinus Wiyana Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Augie Fantinus Wiyana Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác