Atelier Cologne Instagram Stats & Analytics Dashboard

Atelier Cologne Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 15:05:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký178.25N
Chú ý296
Bài viết18
Xếp hạng toàn cầu
287,932nd (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.6%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
613 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Atelier Cologne Daily Followers (1 năm gần đây)
Atelier Cologne Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Atelier Cologne Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Atelier Cologne @Atelier Cologne
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Maison de Parfum, Paris French Natural Perfumery