ASOS Instagram Stats & Analytics Dashboard

ASOS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 02:58:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.54TR
Chú ý1.13N
Bài viết15.69N
Xếp hạng toàn cầu
930th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.94
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.0%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
2.68N 66
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ASOS Daily Followers (1 năm gần đây)
ASOS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ASOS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ASOS @ASOS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
💞 Judgement-free zone 🧞‍♂️ @asos_man 💅 @asos_faceandbody 🌸 ASOS DESIGN SWEET ESCAPE• shop now