Asier Etxeandia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Asier Etxeandia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 23:49:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký522.89N
Chú ý1.79N
Bài viết1.63N
Xếp hạng toàn cầu
80,987th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.5%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
5.48N 143
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Asier Etxeandia Daily Followers (1 năm gần đây)
Asier Etxeandia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Asier Etxeandia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Asier Etxeandia @Asier Etxeandia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎥 Representante @garaytalentoficial 🎤 Banda #Mastodonte @fmmastodonte Venta de Entradas @inverfest 23/01 #Madrid @salalariviera 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻