Art Basel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Art Basel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 02:17:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.32TR
Chú ý1.69N
Bài viết4.42N
Xếp hạng toàn cầu
11,651st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
2.2N 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Art Basel Daily Followers (1 năm gần đây)
Art Basel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Art Basel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Art Basel @Art Basel
Quốc gia Thuỵ Sĩ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Next up: Paris+ par Art Basel •October 20–23, 2022