Aritzia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Aritzia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-10 11:48:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.36TR
Chú ý489
Bài viết3.86N
Xếp hạng toàn cầu
22,769th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.9%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
2.74N 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Aritzia Daily Followers (1 năm gần đây)
Aritzia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Aritzia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Aritzia @Aritzia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Everyday luxury | Le luxe au quotidien Shop our feed ⤵︎ | Magasinez notre fil