A R A K I I Instagram Stats & Analytics Dashboard

A R A K I I Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 17:43:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.96N
Chú ý1
Bài viết91
Xếp hạng toàn cầu
1,644,439th (Top 26.6%)
Sao điểm Nox
1.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.6%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
184 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
A R A K I I Daily Followers (1 năm gần đây)
A R A K I I Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
A R A K I I Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
A R A K I I @A R A K I I
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
ARAKII. Stockholm-based premium fashion brand. Available at NK Stockholm.