Aqua Training Bag® Instagram Stats & Analytics Dashboard

Aqua Training Bag® Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-26 03:43:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.36N
Chú ý590
Bài viết550
Xếp hạng toàn cầu
3,148,903rd (Top 39.1%)
Sao điểm Nox
2.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.0%)
tỷ lệ tương tác
3.5%
362 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Aqua Training Bag® Daily Followers (1 năm gần đây)
Aqua Training Bag® Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Aqua Training Bag® Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Aqua Training Bag® @Aqua Training Bag®
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Changing the way contenders train in the ring, and at home. Get Early Access today. #teamatb