American Ninja Warrior Nation Instagram Stats & Analytics Dashboard

American Ninja Warrior Nation Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 09:57:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký126.24N
Chú ý262
Bài viết1.46N
Xếp hạng toàn cầu
429,926th (Top 4.2%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.7%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
1.14N 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
American Ninja Warrior Nation Daily Followers (1 năm gần đây)
American Ninja Warrior Nation Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
American Ninja Warrior Nation Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
American Ninja Warrior Nation @American Ninja Warrior Nation
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official fan site of American Ninja Warrior on NBC.