ANT1 Instagram Stats & Analytics Dashboard

ANT1 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-02 02:20:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký215.69N
Chú ý517
Bài viết16.53N
Xếp hạng toàn cầu
235,590th (Top 2.1%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
305 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ANT1 Daily Followers (1 năm gần đây)
ANT1 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ANT1 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác