Anitta 🎤 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Anitta 🎤 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-14 11:02:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký62.53TR
Chú ý2.9N
Bài viết5.06N
Xếp hạng toàn cầu
70th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.44
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.3%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
757.26N 8.95N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Anitta 🎤 Daily Followers (1 năm gần đây)
Anitta 🎤 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Anitta 🎤 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Anitta 🎤 @Anitta 🎤
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇧🇷 Try vegan @fazendafuturo Versions Of Me