Animega Instagram Stats & Analytics Dashboard

Animega Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-06-14 11:48:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.7N
Chú ý22
Bài viết443
Xếp hạng toàn cầu
288,656th (Top 35.6%)
Sao điểm Nox
2.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 9.4%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
117 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Animega Daily Followers (1 năm gần đây)
Animega Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Animega Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Animega @Animega
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Animega is a social network and chat platform for anime fans! Discover the anime world! ⭐ Download here👇