Anima_Jinx Instagram Stats & Analytics Dashboard

Anima_Jinx Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-23 02:56:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký55.76N
Chú ý274
Bài viết247
Xếp hạng toàn cầu
367,536th (Top 12.7%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 2.8%)
tỷ lệ tương tác
8.2%
4.55N 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Anima_Jinx Daily Followers (1 năm gần đây)
Anima_Jinx Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Anima_Jinx Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Anima_Jinx @Anima_Jinx
Quốc gia Malaysia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
↓記得追踪我其他社群專頁喲😇↓