Andreas Bakkerud Instagram Stats & Analytics Dashboard

Andreas Bakkerud Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 01:03:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký112.42N
Chú ý843
Bài viết2.77N
Xếp hạng toàn cầu
426,880th (Top 6.4%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
988 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Andreas Bakkerud Daily Followers (1 năm gần đây)
Andreas Bakkerud Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Andreas Bakkerud Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Andreas Bakkerud @Andreas Bakkerud
Quốc gia Na Uy
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Check out my the #BakkerudUltraFastGlass right in the link 🤘🏼