Andra Gogan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Andra Gogan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 17:03:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký946.49N
Chú ý899
Bài viết2.16N
Xếp hạng toàn cầu
38,841st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.9%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
2.29N 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Andra Gogan Daily Followers (1 năm gần đây)
Andra Gogan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Andra Gogan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Andra Gogan @Andra Gogan
Quốc gia Rumani
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎶 TikTok: andragogan (10M) 🌍Manager: @razvangogan ⬇️BILETE CONCERT⬇️