ananote.brand Instagram Stats & Analytics Dashboard

ananote.brand Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-28 11:37:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký39.34N
Chú ý368
Bài viết154
Xếp hạng toàn cầu
304,041st (Top 16.7%)
Sao điểm Nox
1.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.8%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
1.26N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ananote.brand Daily Followers (1 năm gần đây)
ananote.brand Engagement Post
Bài đăngIGTV
ananote.brand @ananote.brand
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
不分享行銷知識,分享行銷常識 專為行銷新手🐣設計的內容 Instagram經營講師、知識型創作者 〰️〰️ 住在新竹,客語不是很好的客家人👧🏻 喜歡吃麻糬、起司、花生醬(有顆粒的不錯) 〰️〰️ 業務合作 #A娜推的 邀約來信至📮[email protected] 𓂅精選文:限時動態互動技巧 𓂅