American Idol Instagram Stats & Analytics Dashboard

American Idol Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-23 18:00:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.54TR
Chú ý481
Bài viết6.83N
Xếp hạng toàn cầu
17,538th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.55
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.9%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
4.81N 81
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
American Idol Daily Followers (1 năm gần đây)
American Idol Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
American Idol Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
American Idol @American Idol
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Congrats, Noah! 🤩 Auditions for next season are OPEN at the link below. 🎤💙 Stream full episodes on Hulu!