Amazon Prime Instagram Stats & Analytics Dashboard

Amazon Prime Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 10:10:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.97N
Chú ý13
Bài viết24
Xếp hạng toàn cầu
1,638,598th (Top 18.4%)
Sao điểm Nox
1.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.9%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
700 130
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Amazon Prime Daily Followers (1 năm gần đây)
Amazon Prime Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Amazon Prime Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Amazon Prime @Amazon Prime
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Live fast, deliver faster