Amazon Home Instagram Stats & Analytics Dashboard

Amazon Home Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-25 23:32:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.83TR
Chú ý1.64N
Bài viết3.21N
Xếp hạng toàn cầu
9,127th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 33%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
2.58N 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Amazon Home Daily Followers (1 năm gần đây)
Amazon Home Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Amazon Home Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Amazon Home @Amazon Home
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Inspiration, ideas, and beautiful housewares. Tag your posts @amazonhome or #amazonhome & we'll regram our favorites.