Alvin Movies Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alvin Movies Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-29 12:55:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.52N
Chú ý45
Bài viết106
Xếp hạng toàn cầu
555,843rd (Top 25.1%)
Sao điểm Nox
4.39
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
804 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alvin Movies Daily Followers (1 năm gần đây)
Alvin Movies Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alvin Movies Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alvin Movies @Alvin Movies
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official Instagram for #AlvinMovie. Own the #RoadChip on Blu-ray™, DVD and Digital HD.